MENINGER:
  LESERBREV:
  Tore R. Jørgensen: Klar tale om uklarhet
  REKTOR MENER:
  Styrevedtaket 1.april, i perspektiv

  PORTRETT
  Roar Arntzen: Sjefen over alle sjefar
  Flere portrett

  BILDESERIER
  Fest med priser, heder og taler
  Flere bildeserier

  GUSJELOVFREDAG
  Om Frank og andre klabbkalla
  Alle stygge rykter samlet på ett sted.

  MULTIMEDIA:
  Les UA på Mobil og PDA
   NTNU WEB-TV

E-post nyhetsvarsling
E-post

 REDAKSJONEN:
Universitetsavisa publiseres av Medieseksjonen i NTNUs Informasjonsavdeling.
Tlf.: 73 59 55 40
Faks.: 73 59 54 37
E-post:
medieseksjonen@
adm.ntnu.no

Ansvarlig redaktør:
Informasjonsdirektør
Anne Katharine Dahl
Redaktør: Jan Erik Kaarø

Redaksjonsråd:
Professor Kathrine Skretting (leder)
Professor Steinar Nordal
Seksjonssjef Arild Skaug Hansen
Student Elin Sundmoen Bakås
Student Øystein E. Thorvaldsen
Info.direktør Synnøve Farstad (ekstern)

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

NTNUs FESTMØTE:
Priser for god forskning (25.5.03, 20:45)

Tre forskningspriser ble fredag delt ut på NTNUs festmøte. Geirmund Unsgård mottok forskningsprisen i medisinsk teknologi, mens Essos to forskerpriser for dr.inger gikk til Ole Morten Aamo og Eirik Byklum.

Prorektor Julie Feilberg tildeler Geirmund Unsgård prisen for hans arbeid innen medisinsk teknologi.
Foto: NTNU Info/Rune Petter Ness
Forskningsprisen i medisinsk teknologi for 2003 er tildelt Geirmund Unsgård. Han er professor dr.med. ved Institutt for nevromedisin, NTNU og samtidig avdelingssjef ved Nevrokirurgisk avdeling, St Olavs Hospital. Prisen er på 25.000 kroner. Prisen tildeles med utgangspunkt i publikasjonen: "Neuronavigation by intraoperative 3D ultrasound, Initial experiences during brain tumor resections", som ble publisert i det anerkjente tidsskriftet "Neurosurgery" i 2002.

Behandling av hjernesvulster
Arbeidet som artikkelen handler om er utført av et tverrfaglig forskningsmiljø med deltagere fra Kompetansesenter for tredimensjonal ultralyd i Trondheim (St. Olavs Hospital, SINTEF Unimed, NTNU). Unsgård har i mange år arbeidet for å utvikle og ta i bruk ny teknologi i behandlingen av hjernesvulster. Han er den første i verden som har utført minimal invasiv svulstfjerning i hjernen, bare veiledet med intraoperativ tredimensjonal ultralyd-avbildning. Arbeidet har også resultert i etablering av ny næringsvirksomhet.

En glad Ole Morten Aamo fikk Essos forskningspris for fremragende arbeid innen grunnforskning. Den andre prisvinneren - Eirik Byklum - var ikke tilstede under Festmøtet.
Foto: NTNU Info/Rune Petter Ness
Avhandlingen ble lærebok
Essos to forskerpriser for doktor ingeniører deles ut innenfor områdene grunnforskning og anvendt forskning. Prisen for grunnforskning gikk i år til Ole Morten Aamo, som utførte dr.gradsarbeidet sitt ved Institutt for teknisk kybernetikk.

Aamo har undersøkt styring av væskestrømning i rør og rundt konstruksjoner. Han har foreslått nye regulatorer for stabilisering av strømninger i rør, med bedre ytelse med hensyn til energibesparelse. Aasmo har også utviklet reguleringssystemer for "slanke" marine konstruksjoner og skip. Bare et halvt år etter disputasen ble avhandlingen hans gitt ut som lærebok på det anerkjente forlaget Springer Verlag. Aamo er i dag ansatt som post. doc. ved Instittt for marin teknikk ved NTNU.

Design og godkjenning av skip
Prisen for anvendt forskning gikk til Eirik Byklum. I sin avhandling har han sett på styrken til avstivede platefelt i skip. Resultatene av arbeidet vil kunne brukes i beregningsverktøy for å dimensjonere platefelt for skipskonstruksjoner.

Dette vil kunne være et viktig og praktisk verktøy for ingeniører som er involvert både i design og godkjenning av skip. Metodene kan også anvendes innen andre disipliner hvor plater og platefelt brukes, slik som i offshore-installasjoner og flykonstruksjoner.

Byklum er i dag ansatt som prosjektingeniør i Det Norske Veritas.

 
TIPS EN VENN
 
Tilbake til hovedsida Utskrift